Produkt "Security at all!" zahrnuje:

  • posouzení a stanovení bezpečnostních rizik pro osoby, budovy, majetek a data
  • analýzu provozu objektu, pohybu osob a majetku
  • analýzu provozních režimů a vnitřních procesů v objektu, v organizaci
  • zpracování studie bezpečnostních opatření
  • zpracování studie na úpravu provozních režimů
  • optimalizovaný návrh bezpečnostních opatření pro ochranu  objektů, osob, majetku a dat
  • realizace aktivních a pasivních bezpečnostních opatření 
  • pravidelný audit a ověření účinnosti komplexního systému bezpečnosti